Naast de kennis, die al aanwezig is bij de Stichting en het Ariosto Ensemble, wordt met regelmaat in binnen- en buitenland contacten gelegd met specialisten op het gebied van:

  • Fonetische uitspraak talen in voornoemde periode
  • Idem voor het Latijn, mede afhankelijk van de afkomst van de oorspronkelijke bron
  • Vocale technieken uit de bedoelde periode
  • Onderzoek van bronnen
  • Het onderhouden van intensieve contacten met de Alamire Foundation te Leuven, België
  • Zangers onderwijzen in het zingen van de mensurale notatie en het onderricht in het gebruik van facsimile’s
  • Deze muziek wordt gezongen uit facsimile’s van de oorspronkelijke bron; het koorboek wordt op een standaard geplaatst; de zangers richten zich zingend op het koorboek
  • In bepaalde programma’s wordt ook geacteerd; deze programma’s worden begeleid door een regisseur, die kennis heeft van de Renaissance
  • Met (kamer)koren wordt samengewerkt in specifieke gevallen; de regie hiervan ligt bij het Ariosto Ensemble, in samenwerking met de directie van het samenwerkende koor