Opzet van de Stichting Curena is het kennis laten maken voor een groter publiek van de muziek uit de Renaissance periode. Deze rijkdom, specifiek de vocale muziek, kent zijn hoogtepunten aan alle grote (en minder grote) hoven in Europa, van het Engelse Hof tot de Franse hoven, de Duits-Oostenrijkse, de Italiaanse en niet te vergeten het Spaanse Hof. De muzikale schatten, die deze periode opleverde, worden nu uit het stof gehaald en publiek gemaakt: dat is voor de Stichting Curena de opgave.

Een aantal mogelijkheden worden hiertoe aangegrepen:

  • Het wederom plaatsen in de juiste historische en muzikaal-historische context
  • Het maken van aantrekkelijke, toegankelijke programma’s voor een breed publiek
  • Het gebruik maken van moderne communicatieve middelen om dit publiek te trekken
  • Programma’s niet uitsluitend muzikaal aantrekkelijk en anderzijds interessant te maken
  • Samenwerking vinden met historici, musicologen, instituties gericht op deze muziek, maar ook samenwerking zoeken met geluids- en visuele technici, regisseurs, acteurs etc.
  • Het verzorgen van educatieve programma’s, gericht op een jeugdiger publiek; hiertoe zoeken we het contact op met CKV-opleidingen in middelbare scholen
  • Medewerking verlenen aan concertseries, evenementen, gelegenheden waar onze doelstellingen bij aansluiten
  • Het vastleggen van deze muziek op geluidsdragers

Om onze doelstellingen te bereiken en zo nodig te verbreden is het noodzakelijk dat de geboden producties en uitvoeringen optimaal zijn.