Terug naar Stichting Curena

ANBI

Stichting Curena (RSIN 8103.30.404, KVK Eindhoven 17129319) is sinds 2014 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling, ofwel ANBI.

Voor diegene die Stichting Curena een warm hart toedragen en het onderzoek en uitvoering van deze stichting financieel willen steunen betekent de ANBI status van Stichting Curena een dubbel voordeel. U mag namelijk belastingvrij een donatie geven aan de stichting.

Doelstelling

Stichting Curena heeft als doelstelling: Het bevorderen van muziek uit de Renaissance evenals het stimuleren van en beschikbaar stellen van gelden voor initiatieven op het gebied van onderzoek en uitvoering van muziek uit deze periode en de daarmee samenhangende cultuur.

Beleidsplan en Verslag

Beleidsplan in hoofdlijnen 2019

Beleidsnota stichting Curena, veranderde versie 2019

Stichting Curena – Verslag uitgeoefende activiteiten 2017-2018

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur van Stichting Curena ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld welke belast zijn met BTW.

Balans

De balans en staat van baten en lasten, met toelichting. In geval van Stichting Curena vindt u hier een verkorte staat van baten en lasten en een overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting.

Verlies & Winst en Balans (stichting Curena 2017)

Verlies & Winst en Balans (stichting Curena 2017)

Saldo Winst (stichting Curena 2017)

Saldo Winst (stichting Curena 2017)

Statutaire Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Curena bestaat uit deze personen:

  • Mevr. R.C. Janssen – De Boer (voorzitter)
  • Dhr. A.E. Kooiker (penningmeester)
  • Dhr. M.M. Kuijpers (secretaris & marketing)

Contact met Stichting Curena

U kunt Stichting Curena bereiken via het Secretariaat in Eindhoven via email adres: ariostoensemble@gmail.com.

Per adres:

Dhr. M.M. Kuijpers
Grasperk 50
5658 HD  Eindhoven

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.ariostoensemble.nl/stichting-curena/anbi/