In de stichtingsakte van de Stichting Curena staan de volgende doelen beschreven:

  • Het bevorderen van muziek uit de Renaissance (periode) in de meest uitgebreide zin
  • Het stimuleren van en beschikbaar stellen van gelden voor initiatieven op het gebied van onderzoek en uitvoering uit genoemde periode en de daarmee samenhangende cultuur

Om de eerste doelstelling – en de meest belangrijke – te bereiken heeft de Stichting het Ariosto Ensemble in het leven geroepen. Dit vocale ensemble heeft in haar bestaan sinds 2002 al een groot aantal concerten van verschillende snit gegeven. Het ensemble plooit zich elke keer opnieuw in veranderende samenstellingen, geheel afhankelijk van het programma dat uitgevoerd wordt. Muziek uit verschillende periodes worden bestudeerd en vervolgens wordt een daartoe adequaat programma gemaakt, dat een aantal keren wordt uitgevoerd in verschillende locaties. De middelen om deze programma’s voor te bereiden en uit te voeren zijn veelzijdig en verschillend.

Ook de vernieuwingsdrang om de doelen van de Stichting te bereiken is zeer groot. Vanaf het begin omringt de Stichting zich van deskundigen, zowel in het Ariosto Ensemble als daarbuiten. Het ensemble maakt graag en vaak gebruik van professionals, zowel in de uitvoeringspraktijk als ter ondersteuning van plannen en programma’s.

Lees meer over: