Josquin des Prez pentekening door Joris van der Straeten

De kunst van het imiteren

Goed voorbeeld doet goed volgen. Bij het opvoeden van kinderen is dit een raak voorbeeld. Kinderen leren door nadoen, meedoen en samendoen. Nadoen, meedoen en samendoen is ook de manier waarop in de vroege Middeleeuwen vocale meerstemmige zangvormen worden geleerd, toen de muzieknotatie nog in de kinderschoenen stond.

Het Eton Choirbook

Het publiek wordt meegenomen naar het Engeland van de late 15e eeuw, door drie grote motetten te vertolken uit de oorspronkelijke notatie vanaf een grote standaard, geflankeerd door enige ‘Tudor songs and Carols’ met luitbegeleiding, als spiegel van het toenmalige muzikaal sociale leven.

Ariosto & Co

In het hof van Ferrara kwamen grote componisten als Monteverdi, Wert, Gesualdo, Marenzio samen. Poëten als Tasso en Guarini kenden elkaar goed; soms werden vriendschappen gesloten met componisten.
Deze smeltkroes van culturele banden is voor het Ariosto Ensemble aanleiding hieruit een boeiend programma te destilleren.

Visite in Venetië

Schütz en Monteverdi waren tijdgenoten en onderhielden vriendschapsbanden met elkaar. In dit programma wordt tussen de werken van deze componisten aandacht geschonken hieraan door het voordragen van brieffragmenten door verteller Remko Vrijdag.