Algemeen
Het Ariosto Ensemble, voor het eerst uitvoerend in 2002, is een projectensemble, dat in wisselende samenstelling concerten geeft. Afhankelijk van het programma, worden zangers en instrumentalisten geselecteerd. Mede afhankelijk van het thema en de aard van de uit te voeren muziek presenteert het ensemble zich in professionele bezetting dan wel met hoogwaardige amateurs.

Naam
De naam van het Ariosto Ensemble is ontleend aan Ludovico Ariosto (1474-1533), Italiaans episch en lyrisch schrijver, favoriet aan het hof van Ferrara bij de in die periode beroemde hertogelijke familie d’Este. Zijn vermaarde epos Orlando Furioso is voor tal van componisten in Renaissance en Barok aanleiding geweest om (delen, canti van) dit werk als inspiratiebron voor hun composities te gebruiken. In 2002 heeeft het Ariosto Ensemble een madrigaaldrama “Orlando Furioso” uitgevoerd met werken van di Lasso, Palestrina, Wert, de Monte, Ruffo e.a. Dit succesvolle programma, met 12 uitvoeringen door heel Nederland en een radio-opname in de vorm van een documentaire, uitgebracht door de VPRO, is aanleiding geweest om meer projecten op te zetten.

Deelname
Aan de deelnemers worden eisen gesteld. Voor professionele projecten worden de musici door de artistieke leiding aangeworven. Voor programma’s met medewerking van amateurmusici kan men zich aanmelden voor een selectie. Hiertoe dient men een auditie te doen. In een enkel geval kan de uitgebreide cv voldoende zijn. Van de (amateur)zangers wordt minimaal verwacht zelfstandig een partij te kunnen zingen in een 4/5 stemmig madrigaal/motet; er wordt veel gebruik gemaakt van de oorspronkelijke notatie, het hebben/vergaren van kennis daarvan is onontbeerlijk. Men moet de beschikking hebben over een goed getrainde stem. Zingen in talen als Engels, Italiaans, (oud)-Frans en diverse linguïstische vormen van Latijn mag geen drempel vormen.