ANBI Status

Het Ariosto Ensemble wordt organisatorisch gesteund door Stichting Curena (RSIN 810330404, KVK Eindhoven 17129319). Deze stichting is sinds 2014 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling, ofwel ANBI.

Voor diegene die Stichting Curena een warm hart toedragen en het onderzoek en uitvoering van deze stichting financieel willen steunen betekent de ANBI status van Stichting Curena een dubbel voordeel. U mag namelijk belastingvrij een donatie geven aan de stichting.

Doelstelling

Stichting Curena heeft als doelstelling: Het bevorderen van muziek uit de Renaissance evenals het stimuleren van en beschikbaar stellen van gelden voor initiatieven op het gebied van onderzoek en uitvoering van muziek uit deze periode en de daarmee samenhangende cultuur.

Beleidsplan en Verslag

Beleidsplan in hoofdlijnen: ANBI2016_Beleidsnota2017.pdf
Verslag over 2015 - 2016: ANBI2016_SecretarieelVerslag.pdf

Balans

De balans en staat van baten en lasten, met toelichting. In geval van Stichting Curena vindt u hier een verkorte staat van baten en lasten en een overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting).


Statutaire Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Curena bestaat uit deze personen:

  • Mevr. R.C. Janssen - De Boer (voorzitter)
  • Dhr. A.E. Kooiker (penningmeester)
  • Dhr. M.M. Kuijpers (secretaris)

Contact met Stichting Curena

U kunt Stichting Curena bereiken via het Secretariaat in Eindhoven via email adres: ariostoensemble@gmail.com.